Kalviupdate: TNPSC

Latest

Showing posts with label TNPSC. Show all posts
Showing posts with label TNPSC. Show all posts

Friday, October 22, 2021

டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகள் அறிவிப்பு

டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகள் அறிவிப்பு

October 22, 2021 0 Comments
டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகள் அறிவிப்பு ஆராய்ச்சி உதவியாளர் மற்றும் வட்டார சுகாதார புள்ளியியலாளர் பதவிகளுக்கு, பணி நியமன அறிவிப்பு வெளியிடப்ப...
Read More

Sunday, September 26, 2021

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நேரடி நியமன பணிகளுக்கு வயது உச்ச வரம்பு 2 ஆண்டு அதிகரிப்பு: அரசாணை நடைமுறைக்கு வந்தது

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் நேரடி நியமன பணிகளுக்கு வயது உச்ச வரம்பு 2 ஆண்டு அதிகரிப்பு: அரசாணை நடைமுறைக்கு வந்தது

September 26, 2021 0 Comments
நேரடி நியமன பணிகளுக்கான வயது உச்ச வரம்பு 2 ஆண்டுகள் அதிகரிக்கப்பட்டதற்கான அரசாணையை டிஎன்பிஎஸ்சி நடைமுறைப்படுத்தியது. தமிழக அரசு துறைகளில் ந...
Read More