Kalviupdate: திருக்குறள்

Latest

Showing posts with label திருக்குறள். Show all posts
Showing posts with label திருக்குறள். Show all posts

Wednesday, October 13, 2021

திருக்குறள் ஒப்புவிக்கும் மாணவர்களுக்கு பரிசு விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 12-ந்தேதி கடைசி நாள்

திருக்குறள் ஒப்புவிக்கும் மாணவர்களுக்கு பரிசு விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 12-ந்தேதி கடைசி நாள்

October 13, 2021 0 Comments
திருக்குறள் ஒப்புவிக்கும் மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக விண்ணப்பிக்க அடுத்த மாதம் 12-ந்தேதி கடைசி நாள் ஆகும். திருக்குறள் மு...
Read More

Wednesday, September 8, 2021

திருக்குறள் ஒப்பிக்கும் அனைவருக்கும் பரிசு

திருக்குறள் ஒப்பிக்கும் அனைவருக்கும் பரிசு

September 08, 2021 0 Comments
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில், முழுமையாக குறள் ஒப்பிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது. மாணவர்களின் மனதில் அறநெறிக் கரு...
Read More