Kalviupdate: பிஎச்டி மற்றும் எம்பில்

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here



1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE
Showing posts with label பிஎச்டி மற்றும் எம்பில். Show all posts
Showing posts with label பிஎச்டி மற்றும் எம்பில். Show all posts

Sunday, October 24, 2021

பாரதியார் பல்கலைகழகத்தில் முழுநேர/ பகுதிநேர பிஎச்டி மற்றும் எம்பில் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

பாரதியார் பல்கலைகழகத்தில் முழுநேர/ பகுதிநேர பிஎச்டி மற்றும் எம்பில் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

October 24, 2021 0 Comments
கோவையில் உள்ள பாரதியார் பல்கலையின் துறைகளில், இணைப்பு கல்லூரிகளில் மற்றும் பல்கலையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும்...
Read More