Kalviupdate: கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம்

Latest

Showing posts with label கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம். Show all posts
Showing posts with label கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம். Show all posts

Wednesday, September 29, 2021

கரோனா கால கற்றல் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம்: சிஆர்ஒய் அமைப்பு வரவேற்பு

கரோனா கால கற்றல் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம்: சிஆர்ஒய் அமைப்பு வரவேற்பு

September 29, 2021 0 Comments
கரோனா கால கற்றல் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய கற்பித்தல் வாசிப்பு இயக்கம்: சிஆர்ஒய் அமைப்பு வரவேற்பு பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் க...
Read More