Kalviupdate: MDS

Latest

Showing posts with label MDS. Show all posts
Showing posts with label MDS. Show all posts

Saturday, October 2, 2021

எம்டிஎஸ் கலந்தாய்வுக்கான பதிவு இன்று தொடக்கம்

எம்டிஎஸ் கலந்தாய்வுக்கான பதிவு இன்று தொடக்கம்

October 02, 2021 0 Comments
எம்டிஎஸ் கலந்தாய்வுக்கான பதிவு இன்று தொடக்கம்  தமிழகத்தில், இரண்டு அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 50 சதவீத இடங்கள் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு...
Read More