Kalviupdate: நொச்சி இலை

Latest

Showing posts with label நொச்சி இலை. Show all posts
Showing posts with label நொச்சி இலை. Show all posts

Saturday, September 18, 2021

நொச்சியின் அற்புமான இலை பயன்கள்...

நொச்சியின் அற்புமான இலை பயன்கள்...

September 18, 2021 0 Comments
நொச்சியின் அற்புமான இலை பயன்கள்...  நொச்சி இலை சிறு நீர் பெருகுவதற்கும் நோய் நீக்கி உடலைத் தேற்றுவதற்கும் மாதவிலக்கை ஒழுங்கு செய்வதற்கும் நு...
Read More