தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் வேலை வாய்ப்பு - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Monday, September 11, 2023

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் வேலை வாய்ப்பு

 


TNSTC Recruitment 2023 Eligibility Criteria

🪴Organization

State Express Transport Corporation Tamil Nadu Limited, Chennai


🪴Name of the post

Driver cum Conductor


TNSTC Recruitment 2023 Driver and Conductor Vacancy

Total Vacancy – 685


🪴Qualification

Must pass SSLC and must speak, read, write in Tamil.

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2023


Possession of Valid Heavy Transport Driving License and Minimum 18 months of experience, First Aid Certificate, Badge and Valid Conductor License obtained on or before 01.01.2023.

 


🪴Height and Weight

Height minimum 160 cm and Weight 50 kg.


🪴Age Limit

Minimum Age – 24 years of age completed as on 01.01.2023.


As on 01.01.2023 Other Class (OC) should not have completed 40 years of age and Backward Class, Most Backward Class, Denotified Communities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (BC/MBC/DNC/SC/ST) should not have completed 45 years.


For Ex-Servicemen as on 01.01.2023 for Other Class (OC) should not have completed 50 years of age and Backward Class, Most Backward Class, Denotified Communities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (BC/MBC/DNC/SC/ST) should not have completed 55 years.

🪴Job Notification Click Here  

🪴TNSTC Recruitment 2023 Salary

As per norms


🪴Application Fee (Non Refundable)

Application fee Rs.1180/- (including 18% GST) shall be paid excluding bank service charge. In case of SC/ST category application fee of Rs.590/- (including 18% GST) shall be paid excluding bank service charge.

🪴Important Dates

Opening date of Online Registration – 18.08.2023


Closing date of Online Registration – 18.09.2023


🪴Job Location

All Over India


🪴Selection Process

Candidates will be selected through written test, practical test and Interview.


Candidates shall visit the website www.arasubus.tn.gov.in for all the details related to the written /practical test/ interview to be conducted in connection with this recruitment

🪴How to Apply TNSTC Recruitment 2023

All candidates those who are fulfilling the above qualifications shall fill up the application through the website of www.arasubus.tn.gov.in

🪴Apply online Click Here

No comments:

Post a Comment