29.09.2023 அன்று சென்னையில் ஆசிரியர் சங்கம் கோட்டை நோக்கிப் பேரணி! - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Monday, September 11, 2023

29.09.2023 அன்று சென்னையில் ஆசிரியர் சங்கம் கோட்டை நோக்கிப் பேரணி!
தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின் சார்பில் 30 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 29.09.2023 அன்று சென்னையில் கோட்டை நோக்கிப் பேரணி!

No comments:

Post a Comment