பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் இடமாறுதலுக்கான முன்னுரிமை எண், மாவட்ட வாரியாக வெளியீடு - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Wednesday, May 24, 2023

பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் இடமாறுதலுக்கான முன்னுரிமை எண், மாவட்ட வாரியாக வெளியீடு

 transfer%20kalviseithi

அனைத்து மாவட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் இடமாறுதலுக்கான முன்னுரிமை எண், மாவட்ட வாரியாக வெளியீடு.


Excel Sheet with Filter Option!!

Download Here 

No comments:

Post a Comment