மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Kalviupdate

Latest

6 std Lesson plan

Click Here

7 std Lesson plan

Click Here

8 std Lesson plan

Click Here1-5 std guideCLICK HERE
9 std guide CLICK HERE
10 std guideCLICK HERE
11 std guideCLICK HERE
12 std guideCLICK HERE

Tuesday, August 8, 2023

மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வு இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்...

பட்டியல்👇👇👇👇


HSS HM Final List - Proceedings - Download here


ADDITION DELETION CORRCTION HIGH SCHOOL HM - Download here


ADDITION DELETION CORRCTION PG TEACHERS - Download here

No comments:

Post a Comment